INSTAL·LACIONS IFPRL

Disposem de 1.800 metres quadrats destinats a gestionar i impartir formació, amb 4 aules, 2 tallers per a treballs en altura, 1 taller per a espais confinats, 1 per a risc elèctric i 1 per a formar en el maneig de carretons elevadors i grua pont.