Instituto Formación Práctica de Riesgos Laborales

IFPRL ha recibido el Galardón a las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral otorgado por Foment del Treball Nacional

Comprometidos con la mejora de la seguridad laboral

IFPRL ha recibido el Galardón a las Buenas Prácticas en Seguridad y Salud Laboral en la categoría de formación, otorgado por Foment del Treball Nacional. El jurado reconoció nuestro trabajo en el desarrollo del campus de teleformación y la creación de Notas Técnicas de Prevención, guías técnicas y campañas de información dirigidas a técnicos de PRL.

ACTUALITAT  IFPRL


L’Institut de Formació Pràctica de Riscos Laborals (IFPRL) és un Servei de Prevenció Aliè que neix l’any 2004 i està especialitzat en formació teòrica i pràctica en diferents àrees: ús de maquinària mòbil, treballs en alçada i espais confinats, treballs en presència d’electricitat, ús de maquinària de construcció, etc.

La nostra missió

és col·laborar amb les organitzacions en la consecució d’un dels pilars bàsics de tota organització:
garantir la seguretat i salut de les persones que la conformen.

Per assolir aquest objectiu, oferim una formació específica i especialitzada, adaptada a les necessitats i realitats de cada client.

Els objectius de la formació són:


  • Formar els treballadors i les treballadores sobre les normes, les tècniques i els procediments que han d’aplicar en el seu dia a dia per desenvolupar les seves tasques de forma més segura i eficient.
  • Col·laborar en la generació i l’assentament d’una cultura de la seguretat en les organitzacions.
  • Complir amb la normativa vigent.

L’IFPRL SORGEIX D’UN GRUP D’EMPRESARIS PER PRESTAR SERVEIS A LES EMPRESES.