ATEX IKASTAROA

Helburu orokorrak:

  1. Atex eremuetan eraginkortasunez eta segurtasunez lan egiteko ezagutza teoriko-praktikoak ematea.

  2. Langileak hartutako ohitura arriskutsuak zuzentzea.

  3. Ikaslea segurtasunak norberaren lanpostuan daukan garrantziaz ohartaraztea.

Helburu espezifikoak:

  • Atex eremuetan lan egiteko arautegi espezifikoa ezagutzea.

  • Atex eremuetako arriskuak eta prebentzio-neurriak identifikatzea.

  • Atex eremuetarako tresnak, lan-ekipoak eta NBE-ak ezagutzea.

  • Leher litezkeen konposatuen ezaugarri fisiko-kimikoak identifikatu eta aztertzea.