BERO-LAN ETA SOLDADURA IKASTAROA

Helburu orokorrak:

  1. Bero-lanak egiteko ezagutza teoriko-praktikoak ematea.

  2. Langileak hartutako ohitura arriskutsuak zuzentzea.

  3. Ikaslea segurtasunak norberaren lanpostuan daukan garrantziaz ohartaraztea.

Helburu espezifikoak:

  • Bero-lanak egiteko ekipoen ezaugarriak ezagutzea.

  • Bero-lanak egiteko orduan azal daitezkeen arriskuak eta prebentzio-neurriak identifikatzea.

  • NBE egokiak identifikatzea.