PRODUKTU KIMIKOEKIN LAN EGITEKO IKASTAROA

Helburu orokorrak:

  1. Produktu kimikoak manipulatzeko ezagutza teoriko-praktikoak ematea.

  2. Ikaslea segurtasunak norberaren lanpostuan daukan garrantziaz ohartaraztea.

Helburu espezifikoak:

  • Lanpostuan erabilitako produktu kimikoen arriskuak, erabilera-arauak eta bilketa-arauak ezagutzea.

  • Produktu kimikoekin izandako ezbeharretan jarduteko jarraibideak ezagutzea.

  • Produktu kimikoekin lan egiteko NBE egokiak identifikatzea.