CURS TREBALLS AMB PRODUCTES QUÍMICS

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre la manipulació de productes químics.
  2. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer els perills i les normes d’ús i d’emmagatzematge dels productes químics utilitzats en el lloc de treball.
  • Conèixer les pautes d’actuació en cas d’accident amb productes químics.
  • Identificar els epis adequats per al treball amb productes químics.