CURS PLATAFORMA ELEVADORA

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics relatius a l’ús d’una plataforma elevadora.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Identificació i comprovació del correcte estat dels elements de seguretat i comandaments de control de la plataforma elevadora.

  • Fer exercicis de circulació i elevació amb la plataforma.

  • Identificar els riscos existents durant el seu ús i les mesures preventives que cal aplicar.

  • Conèixer els sistemes d’emergència que té la màquina.

  • Els cursos de plataforma elevadora es poden impartir seguint els criteris que recull la Norma UNE 58923.