CURS ÚS D’EINES PORTÀTILS

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre l’ús segur d’eines portàtils tipus esmoladora, perforadora, serres, etc.

    Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

    Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer les característiques d’aquestes eines, les seves capacitats i els seus sistemes de seguretat.

  • Identificació dels riscos i de les mesures preventives existents durant l’ús d’eines.

  • Formar-se sobre tècniques d’ús segur d’eines.

  • Identificar els epis adequats per a cada eina.