CURS TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre la realització de forma segura i eficient de treballs en espais confinats.

  2. Identificar els riscos d’un espai confinat i posar en pràctica les mesures preventives.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en un espai confinat.

Objectius específics:

  • Identificació d’un espai confinat.

  • Analitzar els riscos existents en un espai confinat i les mesures preventives que cal aplicar.

  • Aplicació de procediment de treball segur per a treballs en espais confinats.

  • Mesurament de l’atmosfera de treball mitjançant detectors de gasos.

  • Utilització d’equips de respiració autònoms.

  • Aprendre a fer consignacions o bloqueigs efectius d’instal·lacions.

  • Realitzar tècniques d’accés i rescat en espais confinats.