CURS PRIMERS AUXILIS

Objectius generals:

Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre les principals tècniques de primers auxilis.

Objectius específics:

  • Activar el sistema d’emergència (codi PAS).

  • Aprendre i posar en pràctica les tècniques bàsiques de primers auxilis: RCP, maniobra de Heimlich, tractament de fractures, ferides i hemorràgies, etc.