CURS ERGONOMIA POSTURAL I MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

Objectius generals:

Adquirir hàbits posturals saludables.

Objectius específics:

  • Conèixer l’anatomia del cos humà.

  • Identificar les conseqüències derivades d’hàbits posturals inadequats.

  • Conèixer el procediment adequat per a la correcta manipulació manual de càrregues.

  • Estudiar tècniques d’autocura de l’esquena.