CURS TREBALL, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDES

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre el muntatge i desmuntatge segur de bastides.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer els diferents tipus de bastides existents i les parts que les conformen.

  • Estudi del pla de muntatge de la bastida.

  • Anàlisi dels riscos existents i de les mesures preventives que cal aplicar.

  • Conèixer i aplicar les tècniques de muntatge i desmuntatge.

  • Estudi de la normativa relacionada amb les bastides.