CURS TREBALLS EN CALENT-SOLDADURA

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre la realització de treballs en calent.
  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.
  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer les característiques dels equips per a treballs en calent.
  • Identificació dels riscos i de les mesures preventives existents durant la realització de treballs en calent.
  • Identificar els epis adequats.