CURS MAQUINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ

RETROEXCAVADORA, PALA CARREGADORA, DUMPER I MANIPULADORA TELESCÒPICA

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre l’ús segur i eficient d’aquests equips.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Diferenciació dels diferents elements i comandaments de la màquina.

  • Identificació dels riscos existents i de les mesures preventives que cal aplicar.

  • Realització d’exercicis pràctics amb les màquines: transport de càrregues, fer rases, desmuntatges, talussos, etc.

  • Identificació de les maniobres prohibides amb aquests equips.