CURS EXTINCIÓ D’INCENDIS

Objectius generals:

Dotar dels coneixements teòrics i pràctics sobre com actuar en cas d’incendi.

Objectius específics:

  • Estudi dels diferents tipus de focs existents i agents extintors més adequats.

  • Aprendre a utilitzar de forma segura i eficient els mitjans d’extinció: extintors portàtils, BIE, etc.

  • Aplicar tècniques de contenció i extinció d’incendis.