CURS NIVELL BÀSIC DE PRL

El curs es presenta en tres modalitats: presencial, en línia i mixta (presencial + en línia).

Objectius generals:

  1. Adquirir una visió global de la PRL i la seva aplicació en l’empresa.

  2. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat i la salut en el treball.

Objectius específics:

  • Conèixer la normativa i gestió de la PRL.

  • Identificar i analitzar els riscos generals relacionats amb la seguretat, la higiene i l’ergonomia i psicosiologia aplicada.

  • Identificar i analitzar els riscos específics de la seva activitat.

  • Conèixer els principals organismes oficials en matèria de PRL.

  • Formar sobre primers auxilis i com actuar en situacions d’emergència.