CURS RISC ELÈCTRIC

Objectius generals:

  1. Adquirir coneixements tècnics i preventius sobre treballs en presència d’electricitat.

  2. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat i la salut en l’execució de treballs en presència de risc elèctric.

Objectius específics:

  • Estudiar els fonaments bàsics de l’electricitat.

  • Conèixer les normes de treball en presència o proximitat d’electricitat.

  • Analitzar les 5 regles d’or.

  • Aprendre a realitzar de manera segura assajos, mesuraments i verificacions.