CURS CARRETÓ ELEVADOR

Objectius generals:

  1. Dotar dels coneixements teòrics i pràctics relatius a l’ús d’un carretó elevador.

  2. Corregir hàbits insegurs adquirits pel treballador.

  3. Conscienciar l’alumne sobre la importància de la seguretat en el seu lloc de treball.

Objectius específics:

  • Conèixer els elements que configuren un carretó elevador.

  • Adquirir i aplicar les normes fonamentals d’ús del carretó: circulació amb càrrega, càrrega i descàrrega de materials en prestatgeries, apilaments, etc.

  • Identificar els riscos i les mesures preventives existents durant l’ús de la màquina.

Els cursos de carretó elevador es poden impartir seguint els criteris que recull la Norma UNE 58451.