JARRERA-ERGONOMIARI ETA KARGEN ESKUZKO MANIPULAZIOARI BURUZKO IKASTAROA

Helburu orokorrak:

Jarrera-ohitura osasungarriak hartzea.

Helburu espezifikoak:

  • Giza gorputzaren anatomia ezagutzea.

  • Jarrera-ohitura ezegokiek sortutako ondorioak identifikatzea.

  • Kargak eskuz modu egokian manipulatzeko prozedura ezagutzea.

  • Nork bere bizkarra zaintzeko teknikak aztertzea.