PLATAFORMA JASOTZAILE IKASTAROA

Helburu orokorrak:

  1. Plataforma jasotzaile bat maneiatzeko ezagutza teoriko-praktikoak ematea.

  2. Langileak hartutako ohitura arriskutsuak zuzentzea.

  3. Ikaslea segurtasunak norberaren lanpostuan daukan garrantziaz ohartaraztea.

Helburu espezifikoak:

  • Plataforma jasotzailearen segurtasun-elementuen eta kontrol-aginteen egoera egokia identifikatu eta konprobatzea.

  • Plataformarekin zirkulazio eta jasotze ariketak egitea.

  • Maneiatzeko orduan agertzen diren arriskuak eta aplikatu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea.

  • Makinak dituen larrialdi-sistemak ezagutzea.

  • Plataforma jasotzailearen ikastaroak UNE 58923 arauan jasotako irizpideei jarraituz eman daitezke.