CURS BLOQUEIG I CONSIGNACIÓ D’INSTAL·LACIONS

Objectius:

  1. Conèixer els procediments i dispositius adequats per fer bloqueigs i consignacions.
  2. Identificar situacions de bloqueigs incomplets i insegurs.